Giày là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua, và hiện đã vươn lên vị trí dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu so với các mặt hàng xuất khẩu khác của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *