Kỳ thi có 297 thí sinh dự thi 3 môn với 2 phần thi gồm: Thi trắc nghiệm trên máy tính đối với môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung; thi viết đối với môn Chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung thi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của ngành, lĩnh vực…Thí sinh dự thi trong 2 ngày 6 và 8/6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *