Liên kết hợp tác với các địa phương khác để phát triển sản xuất  kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao chuỗi giá trị của sản phẩm đã được Vĩnh Long thực hiện. Trong đó, việc hợp tác liên kết với TP. HCM trong xúc tiến đầu tư đã đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *