Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có gần 4.000 trẻ em mồ côi, trong đó, có hơn 1.600 trẻ không nơi nương tựa, bị bỏ rơi tại cộng đồng. Thực hiện chính sách trong công tác bảo vệ trẻ em, 100% số trẻ này đều đang được tỉnh hỗ trợ nuôi dưỡng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *