Phong trào  thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập cho nông dân Vĩnh Long , giúp các xã thực hiện tốt tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Phong trào này luôn được tỉnh quan tâm hỗ trợ phát triển.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *