Theo Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Vĩnh Long ,từ đầu năm đến nay, tỉnh đã giải quyết việc làm được gần 26.000 người, đạt trên 96% kế hoạch năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *