Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, tỉnh Vĩnh Long được phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào Khmer nghèo phát triển sản xuất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *