Đánh cắp số phận

Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và hưởng ứng cuộc phát động thực hiện các phong trào thi đua của UBND tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua nhiều đơn vị, doanh nghiệp  trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện các công trình thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhiều công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng các cấp vừa đưa vào khai thác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *