Theo tờ trình, học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ trở lại trường để học trực tiếp từ ngày 7/2. Các khối lớp còn lại tiếp tục dạy học bằng các hình thức phù hợp. Từ ngày 14/2, nếu tình hình dịch trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 2 thì tiếp tục cho học sinh các khối lớp 5, 6, 10, 11 trở lại trường. Nếu tình hình dịch ở cấp độ 3: Học sinh lớp 9, 12 tiếp tục học trực tiếp, các khối lớp còn lại dạy học bằng các hình thức phù hợp. Từ ngày 28/2 nếu tình hình dịch trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 2 thì toàn bộ học sinh phổ thông và trẻ mẫu giáo trở lại trường học trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *