Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tăng thu nhập cho nông dân, ngành nông nghiệp tỉnh đã tập trung chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng  vào sản xuất đạt hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *