Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, vụ lúa Thu Đông 2014, toàn tỉnh xuống giống hơn 59.000 ha, đến nay đã có hơn 2.000 ha lúa được thu hoạch sớm, số diện tích lúa còn lại đang trong giai đoạn từ đẻ nhánh đến làm đòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *