Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết trong 2 năm 2013, 2014, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được cấp ủy các cấp thực hiện tốt. Trong đó  công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *