Tính đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 105 ổ dịch tả heo châu Phi tại 30 xã, phường của 7 huyện  thị, thành phố, với số heo tiêu hủy là 2.785 con, ước tính hỗ trợ thiệt hại khoảng 6,6 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh chỉ còn huyện Trà Ôn là chưa xuất hiện bệnh dịch tả heo châu Phi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *