Trong 5 năm qua (từ 2012-2017), tỉnh Vĩnh long đã thành lập hơn 30 đoàn kiểm tra liên ngành, khảo sát 139 đường giao nhau, đường cong, đường đấu nối giữa đường chính với đường phụ, đường chính với đường dân sinh; điểm phức tạp trên đường bộ, đường thủy nội địa. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *