Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ quyết toán nguồn vốn đầu tư các công trình dự án xây dựng cơ bản đã đưa vào sử dụng, nhưng theo đánh giá của Kho bạc nhà nước Vĩnh Long, tiến độ thực hiện của một số đơn vị, chủ đầu tư còn rất chậm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *