Do tác động của hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn vừa qua, toàn tỉnh Vĩnh Long có trên 2.600 ha lúa, màu, cây ăn trái bị thiệt hại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *