Theo Sở nội vụ,đến nay tỉnh Vĩnh Long có 609 cán bộ người dân tộc Khmer đang công tác tại các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp  trong tỉnh. Nhờ thực hiện tốt các giải pháp đào tạo nâng cao trình độ nên đến nay, các cán bộ người dân tộc Khmer đều đáp ứng yêu cầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *