Nhằm tiếp tục xây dựng những mô hình điển hình, Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các ngành, địa phương tập trung phát động và đăng ký thi đua dân vận khéo. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *