Theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ tỉnh Vĩnh Long cho biết: Kết quả qua 6 năm tập trung thực hiện chương trình giai đoạn 2, tỉnh Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *