Tin từ Sở Công thương Vĩnh Long, năm 2014, tỉnh có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu tăng so với năm 2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *