Hưởng Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động, đến nay Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã tiếp nhận 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *