Theo Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch cho biết: tỉnh Vĩnh Long có 10 cây, cụm cây cổ thụ được Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận “Cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam” đợt 1, năm 2016. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *