Theo đánh giá của ngành chức năng, với việc tập trung  thu hút mời gọi đầu tư, phát triển năng lực sản xuất mới… nên tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp. Đến nay tỷ trọng khu vực công nghiệp chiếm trên 13% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *