Thời gian gần đây, tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến khá phức tạp, tuy tính chất, thủ đoạn hoạt động không mới nhưng hành vi phạm tội ngày càng liều lĩnh, manh động và đáng chú ý là xảy ra nhiều trên các tuyến đường nông thôn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *