Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp tại địa phương, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *