Thời gian qua, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh được quan tâm, củng cố nâng chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 117 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ hơn 173 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *