Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, 6 tháng đầu năm, toàn ngành có 35 nhân viên y tế làm đơn xin nghỉ việc, nâng số nhân viên y tế xin nghỉ việc và đã nghỉ việc từ năm 2021 đến nay lên trên 70 người. Có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên, theo ngành y tế, nguyên nhân chính vẫn là kinh tế, do có sự chênh lệch cao về tiền lương giữa y tế nhà nước và y tế tư nhân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *