Ngày 10/04/2004, Trung tâm Viễn thông Vĩnh Long (hay còn gọi là POP Vĩnh Long), tiền thân của Viettel Vĩnh Long ngày nay chính thức được thành lập. Từ những trạm phát sóng ban đầu, đến nay Viettel Vĩnh Long đã có  500 trạm phát sóng, hơn 600 ngàn thuê bao các loại, đưa sóng Viettel phủ rộng khắp các địa bàn trong tỉnh. Viettel đã nỗ lực xây dựng hạ tầng viễn thông không chỉ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân mà còn phục vụ cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia. Viettel Vĩnh Long cũng là đơn vị luôn đồng hành cùng với địa phương tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *