Trong năm 2015, công tác kiểm sát phải thực hiện chặt chẽ các hoạt động điều tra, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Việc truy tố phải đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.” Đó là chỉ đạo của ông Trần Văn Rón, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tại Hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh diễn ra sáng nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *