Phát huy nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực phối hợp với đơn vị doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp tạo việc làm thu nhập ổn định giúp đoàn viên người lao động phát huy năng lực, yên tâm làm việc gắn bó tổ chức công đoàn, góp phần phát triển đơn vị, doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *