Chương trình OCOP sau 4 năm triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những kết quả tích cực. Qua việc tham gia chương trình và đạt chứng ocop từ 3 đến 4 sao đã giúp các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Năm 2023, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình ocop với các sản phẩm mới, tiềm năng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *