Về Long Phước hôm nay, chắc hẳn nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên, bởi sự chuyển mình ở vùng nông thôn giàu truyền thống cách mạng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *