Từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều loại trái cây vào chính vụ và trúng mùa nên sản lượng cung cấp cho thị trường khá nhiều. Cũng chính vì vậy, nhiều loại trái cây giảm giá mạnh. Một số loại như măng cụt, chôm chôm, sầu riêng chỉ còn khoảng nửa giá so với đầu vụ. Một điểm đáng chú ý của thị trường trái cây năm nay là sản phẩm trong nước được tiêu thụ mạnh so với trái cây ngoại nhập. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *