Ngày 26/12, tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2017 với các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng, Quân khu 9. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *