Cụ thể, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở sẽ tiếp tục nghỉ học đến ngày 15/3, đi học lại từ ngày 16/3. Học sinh khối 10 và 11 nghỉ học đến ngày 8/3, đi học lại từ ngày 9/3.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *