Chiều nay, UBND tỉnh tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2015, nhằm thăm hỏi, trao đổi, biểu dương các doanh nghiệp có sự đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *