Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa 8 về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2015,  kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2015, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *