UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản gủi các sở ban ngành tỉnh; UBND các huyện thị, xã, thành phố và các đơn vị có liên quan về việc triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, gió mạnh, ngập lut do ảnh hưởng của bão số 4 và triều cường cuối tháng 8 đầu tháng 9 Âm lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *