Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là trong việc giúp cảnh báo mọi người đã có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19, góp phần chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh, Hôm nay(6/8), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long có công văn yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *