Theo kế hoạch thì ngày 15/8 tới, gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ sẽ ngừng nhận hồ sơ đề nghị. Thực hiện chính sách này, hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định hỗ trợ trên 15.000 lượt lao động với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng. Đến nay đã có gần 500 lượt lao động được hỗ trợ với kinh phí gần 250 triệu đồng. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 4569 để đôn đốc tiến độ thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *