UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn về việc thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học lại. Theo đó, từ ngày 4/5, học sinh các khối lớp 1, 5, 6, 7, 8, 10 và 11; học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm tư vấn du học và trung tâm, cơ sở dạy thêm, học thêm được cơ quan chức năng cấp phép, đi học lại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *