Nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *