UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức họp báo và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ quí 2/2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *