UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” giai đoạn 2012-2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *