Ngày 28/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp thống nhất thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *