UBND tỉnh Vĩnh Long  vừa tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10 nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong tháng 10 và 10 tháng năm 2017 ; triển khai những giải pháp chủ yếu trong những tháng cuối năm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *