Ngày 28/9, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2017, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *