UB MTTQ VN  tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, kiều bào tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc phát động, giai đoạn 2015-2017. Ông Trần Hoàng Tựu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *