Giám sát phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *