Sáng nay Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt gần 130 vị sư sãi, Ban quản trị 13 chùa Nam tông Khmer, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ là người dân tộc Khmer đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *